Segmentacja obrazów biomedycznych - zastosowania kliniczne i naukowe

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: PB5
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Informatyki
Rodzaj imprezy: 
wykład
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Segmentacja obrazu, czyli wydzielanie z jego tła obszarów należących do konkretnych obiektów, jest ważnym etapem w procesie analizy obrazów medycznych, np. tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Komputerowo wspomagane metody analizy obrazów pozwalają często na skrócenie, ulepszenie lub wręcz zautomatyzowanie procesu segmentacji różnych organów, tkanek lub zmian patologicznych. W czasie wykładu przedstawione zostaną wybrane metody segmentacji oraz ich praktyczne zastosowania.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Wiejska 45A, sala WA-29C
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
14:15
Czas trwania: 
45 minut
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
mgr inż. Daniel Reska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Daniel Reska, kontakt: d.reska@pb.edu.pl