Projekt w pigułce

  • Posted on: 8 March 2017
  • By: UWB3
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Projekty towarzyszą nam przez całe życie. Wiele jego etapów jest takim projektem, np.: studia, kariera zawodowa, ślub. Trzeba je skrupulatnie zaplanować, określić koszty, potrzeby materiałowe i ludzkie… Ten warsztat przybliży jedno z narzędzi pozwalające na lepszą systematyzację problemów, określanie celów projektowych oraz środków i kosztów. W ramach części wykładowej zaprezentowany zostanie jedno z narzędzi - matryca logiczna - w ramach modelu zarządzania projektami unijnymi. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu, które pozwoli im lepiej zrozumieć realizację projektów europejskich. Pierwsza część (wykładowa) obejmuje prezentację multimedialną dotyczącą bieżącej perspektywy finansowej oraz narzędzia wykorzystywanego w trakcie identyfikacji i opracowywania projektu - matrycy logicznej. W drugiej części - ćwiczeniowej matrycę opracują sami uczestnicy na bazie ścieżki przyczyno-skutkowej.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
studenci
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul.Warszawska 63, s. 304
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
15:00
Czas trwania: 
90 min
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Anna Busłowska, mgr Kamil Waligóra
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Kamil Waligóra, kamilwaligora@tlen.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
decyduje kolejność zgłoszeń, jednak nie później niż do 15 kwietnia br. należy przesłać e-maila podając: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego, uczelnię/organizację, a w tytule wiadomości: Projekty w pigułce – PFNiS2017