VR czy AR? Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona w nowoczesnym marketingu

  • Posted on: 8 March 2017
  • By: PB2
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Sekretariat Wydziału Zarządzania
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Rozwój technologii informatycznych stwarza ogromne możliwości w zastosowaniach marketingowych. Podczas warsztatów w laboratorium komputerowym omówione i zaprezentowane zostaną nowoczesne technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz przykłady ich zastosowania w aktualnych i przyszłych działaniach marketingowych. Uczestnicy warsztatów będą mogli przetestować najnowszy sprzęt oraz oprogramowanie VR i AR. Przeprowadzone zostaną też konkursy z nagrodami.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2, sala 110 KB (Hala Berlin)
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
09:00-11.00
Czas trwania: 
2 h
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
Mgr Tomasz Trochimczuk
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Mgr Tomasz Trochimczuk, e-mail: t.trochimczuk@pb.edu.pl, tel. 85 746 74 64