Prawidłowy głos i słuch gwarantem sprawnej komunikacji z otoczeniem

  • Posted on: 7 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii
Opis imprezy: 
Od 13:00 do 15:30 Badanie progowe słuchu - audiometria tonalna. Badanie wziernikowe narządu głosu z wykorzystaniem laryngoskopii pośredniej (ćwiczenia z wykorzystaniem fantomu). Prezentacja modelu anatomicznego krtani. Sztuczna krtań - proteza elektroniczna.