Dzień Akademicki

  • Posted on: 7 March 2017
  • By: PB2
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
Opis imprezy: 
Prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz wydruku 3D