„Doświadczam, rozumiem, pamiętam”

  • Posted on: 7 March 2017
  • By: UWB4
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Impreza ma charakter warsztatów językowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Inspirowana jest ona pedagogiką Marii Montessori, gdzie uczeń sam wybiera materiał, który chciałby opanować. Wszystkie proponowane zadania mają formę gier i zabaw językowych opartych na kształceniu zmysłów, a przeprowadzą je studenci filologii angielskiej.
Odbiorca imprezy: 
szkoły podstawowe
dzieci
Limit uczestników: 
80 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Instytut Neofilologii, ul. Liniarskiego 3, s. 19, 20
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
4 godziny
Dostępność imprezy: 
na podstawie zaproszenia
Osoba prowadząca: 
mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk, studenci Filologii Angielskiej
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk e.feldman@uwb.edu.pl