Recepta na karierę – warsztaty predyspozycji zawodowych

  • Posted on: 7 March 2017
  • By: PB2
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Katedra Organizacji i Zarządzania
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatów jest określenie potencjału zawodowego Uczestników szkolenia. Ma to pomóc w podjęciu decyzji o wyborze drogi zawodowej oraz indywidualnym planowaniu kariery. W trakcie warsztatu zastosowane zostaną m.in. kwestionariusze i testy służące poznaniu siebie, zbadaniu swoich preferencji i możliwości.
Odbiorca imprezy: 
studenci
Limit uczestników: 
25
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2, sala 107 KF (budynek Filadelfia)
Data imprezy: 
23.05.2017
Godzina: 
15:00-17.00
Czas trwania: 
2 h
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Justyna Grześ-Bukłaho
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Justyna Grześ-Bukłaho, j.grzes@pb.edu.pl