Debata oksfordzka, czyli o sztuce argumentacji

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB8
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Koło Młodych Teoretyków Pedagogiki
Rodzaj imprezy: 
inne
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem projektu jest zapoznanie uczestników z istotą, zasadami i przebiegiem debaty oksfordzkiej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób poprawnie prowadzić skuteczną argumentację oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w takiej debacie.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
30 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr B 223
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
13:00
Czas trwania: 
ok. 90 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
Opiekunowie dr Katarzyna Szorc, dr Beata Kunat, Uczestnicy koła: Tomasz Krynicki, Anna Krauze, Ewa Kuczyńska, Aleksandra Sokólska, Anna Szydłowska, Paulina Szkaradzińsk,a Kinga Szczytkowska, Anna Wirkowska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Tomasz Krynicki, email: krynicki.tomasz@gmail.com
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Impreza jest organizowana w ramach Dnia Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: dr Monika Zińczuk, monika_zinczuk@wp.pl