Matematyczna Akcja - Innowacja - w jaki sposób można zorganizować i wprowadzić innowację w szkole podstawowej?

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB8
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Rodzaj imprezy: 
wykład
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Uczestnicy spotkania zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat organizowania innowacji na podstawie przykładów innowacji z zakresu edukacji matematycznej. Podczas zajęć odpowiemy sobie na pytania: Jakie dokumenty należy przygotować planując innowację w przedszkolu lub szkole podstawowej? Jak przebiega proces wdrażania i dokonania ewaluacji innowacji w praktyce? Jak w interesujący i oryginalny sposób przybliżyć dzieciom zagadnienia z edukacji matematycznej, mając na uwadze ich potrzeby rozwojowe?
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
studenci
nauczyciele
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 1.2
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
10:15
Czas trwania: 
90 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
Dr Barbara Dudel, Mgr Monika Żak-Skalimowska, (Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej); Sandra Kadłubowska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach) Klaudia Radziwońska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku) Agnieszka Mazerska (nauczyciel świetlicy, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku), Justyna Krajewska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa Nr 37 w Białymstoku)
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Monika Żak-Skalimowska, m.zak@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Impreza jest organizowana w ramach Dnia Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: dr Monika Zińczuk, tel: 509-156-428, monika_zinczuk@wp.pl