Studentem być, czyli dlaczego warto studiować

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB8
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatu jest zapoznanie przyszłych studentów ze specyfiką procesu studiowania. Zajęcia będą miały charakter aktywizujący.
Odbiorca imprezy: 
szkoły gimnazjalne
szkoły średnie
studenci
młodzież
Limit uczestników: 
24 osoby
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala A. 216
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
10:30
Czas trwania: 
60 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Alina Szwarc
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Dr Alina Szwarc, tel. 604 578 623, a.szwarc@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Impreza jest organizowana w ramach Dnia Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: dr Monika Zińczuk, tel: 509-156-428, monika_zinczuk@wp.pl