Mam pasję, jestem zdolny i kreatywny

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB8
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, ich celem będzie uruchomienie kreatywności uczestników w różnych sferach: poznawczej, motywacyjnej i behawioralnej. Będą to działania realizowane indywidualnie, jak i w małych 2-3 osobowych zespołach. W ramach warsztatu wykorzystane będę metody dydaktyki twórczości rozwijające zdolności i umiejętności twórczego myślenia (m.in. metody pokonywania sztywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania myślenia wyobrażeniowego i ciekawości poznawczej, rozwijania zdolności skojarzeniowych: transformacje, asocjacje, analogie i metafory). Treść poszczególnych ćwiczeń i zadań dotyczyć będzie rozpoznawania zdolności, talentów, pasji oraz zainteresowań, natomiast kreatywność uczestników w dzieleniu się swoimi „odkryciami” rozwijana będzie poprzez stymulowanie twórczej formy wypowiedzi.
Odbiorca imprezy: 
szkoły gimnazjalne
szkoły średnie
studenci
młodzież
rodzice
nauczyciele
Limit uczestników: 
16 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 1.6
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
15:30
Czas trwania: 
90 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Beata Kunat
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Beata Kunat, 607215954, b.kunat@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Impreza jest organizowana w ramach Dnia Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: dr Monika Zińczuk, tel: 509-156-428, monika_zinczuk@wp.pl Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są do dnia 15 maja 2017.