Elementy terapii tańcem i ruchem w pracy z grupą

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB8
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Warsztat ma charakter szkoleniowy i jest skierowany do wszystkich zainteresowanych korzystaniem z tańca i ruchu w pracy wychowawczej/profilaktycznej/terapeutycznej z grupą (dzieci, młodzieży, dorosłych).
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
16-18 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr C 1.2
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
12:00
Czas trwania: 
90 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Elżbieta Krysztofik-Gogol
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Elżbieta Krysztofik-Gogol, e.krysztofik@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Impreza jest organizowana w ramach Dnia Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: dr Monika Zińczuk, tel: 509-156-428, monika_zinczuk@wp.pl Uczestnicy powinni zadbać o wygodny strój oraz obuwie.