Tematyczna gra terenowa

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB8
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej
Rodzaj imprezy: 
inne
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Gra podzielona na sześć stacji. Wszystkie drużyny wykonują te same zadania, jednak każda robi to w innej kolejności (określone w Karcie Gry, którą zespoły otrzymują na początku zabawy). Gdy drużyna wykona zadanie, osoba obsługująca dany punkt potwierdza to podpisem lub pieczątką w polu odpowiadającemu numerowi zadania. Wygrywa zespół z największą liczbą punktów.
Odbiorca imprezy: 
szkoły gimnazjalne
Limit uczestników: 
24 osoby
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Świerkowa 20, teren całego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
45 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
Patrycja Górska, Ewelina Ciecierska, Karolina Marianna Krajewska, Karolina Napora, Agnieszka Mędrek, Izabela Jóźwiak, Aleksandra Jaśniewicz, Paulina Szkaradzińska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Agnieszka Dakowicz, anyzka.d@gmail.com, 601543310
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Impreza jest organizowana w ramach Dnia Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: dr Monika Zińczuk, tel: 509-156-428, monika_zinczuk@wp.pl