Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinie

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB8
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej, Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka ,Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać stosowane przez siebie strategie w podejściu do sytuacji konfliktowych w rodzinie. Zostaną omówione mocne i słabe strony stosowanych strategii ze zwróceniem uwagi na to, co można zmodyfikować, aby pojawiające się sytuacje konfliktowe rozwiązywać w sposób zadowalający wszystkich członków rodziny.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
20 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Świerkowa 20, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, sala nr A209
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
16:00
Czas trwania: 
4x45 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Lidia Dakowicz, dr Andrzej Dakowicz
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Andrzej Dakowicz 605534078, a.dakowicz@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Impreza jest organizowana w ramach Dnia Otwartego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Osoba odpowiedzialna: dr Monika Zińczuk, tel: 509-156-428, monika_zinczuk@wp.pl