Eksperyment ekonomiczny w praktyce

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB3
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Zapraszamy wszystkich do udziału w warsztatach z zakresu projektowania i realizacji eksperymentów ekonomicznych. Warsztaty podzielone będą na dwie części. Podczas pierwszej z nich uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą planowania eksperymentów ekonomicznych oraz ich realizacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z przykładami ciekawych eksperymentów w ekonomii oraz możliwościami ich wykorzystania zarówno w pracy zawodowej, jak i naukowej. W drugiej części każdy z uczestników zaplanuje i zrealizuje własny eksperyment ekonomiczny. Dla najlepszych nagrody!
Odbiorca imprezy: 
studenci
Limit uczestników: 
15
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, ul.Warszawska 63, s. 233
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
08:15
Czas trwania: 
180 min
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Tomasz Poskrobko, mgr Anna Matel
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Anna Matel, a.matel@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Warsztat organizowany przez Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej