Fascynująca biologia

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB2
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Opis imprezy: 
Impreza będzie okazją do zobaczenia żywych okazów gadów, rozpoznania za pomocą binokularu mutantów muszki owocowej, zaobserwowania pod mikroskopem budowy czułków owadów, poznania pospolitych i rzadkich gatunków motyli, poznania różnorodności gatunkowej porostów oraz … zrobienia zdjęcia z łosiem.