Poszukiwacz skamieniałości

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB2
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
Opis imprezy: 
Od 14:00 do 17:00. W pojemnikach z piaskiem uczestnicy szukać będą ukrytych skamieniałości, które zostawią sobie na pamiątkę. Dostaną też certyfikat z rekonstrukcją i nazwą znalezionego okazu, jego zasięgiem stratygraficznym i lokalizacją stanowiska geologicznego skąd on pochodzi.