Ptaki Polski

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB2
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
Opis imprezy: 
Od 14:00 do 17:00. Korzystając z multimedialnego programu „Ptaki Polski”, zakupionego z dofinansowaniem UE, uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania pospolitych ptaków żyjących w naszym regionie.