O zbiorach z działaniami

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB7
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Matematyki i Informatyki
Rodzaj imprezy: 
wykład
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
W trakcie referatu zostaną omówione naturalne przykłady grup oraz pierścieni liczbowych. Uczestnicy wykładu będą mieli okazję poznać podstawy algebry abstrakcyjnej i tym samym spojrzeć na swoją wiedzę z zupełnie nowej, fascynującej perspektywy. Dowiedzą się oni, w jaki sposób natura znanych ze szkoły liczb wpływa na możliwość określenia na nich działań dwuargumentowych, innych niż klasyczne dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Zostanie również scharakteryzowany wpływ klasycznego dodawania liczb wymiernych na strukturę mnożeń możliwych do określenia na pewnych podzbiorach zbioru tych liczb. Ponadto, w sposób całkowicie elementarny zostanie udowodnione twierdzenie postulujące, że każde niezerowe, rozdzielne względem klasycznego dodawania mnożenie określone na zbiorze wszystkich liczb wymiernych zachowuje wszelkie znane ze szkoły podstawowej własności, tzn. jest przemienne, łączne oraz posiada odpowiednik jedynki.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
studenci
młodzież
rodzice
nauczyciele
Limit uczestników: 
70
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 2048
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
10:15
Czas trwania: 
60 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
Mateusz Woronowicz
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Mateusz Woronowicz (e-mail: mworonowicz@math.uwb.edu.pl)
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Do zrozumienia wykładu wystarczy znajomość matematyki na poziomie pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.