Ocena właściwości fizykochemicznych śliny ludzkiej

  • Posted on: 3 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Stomatologii Zachowawczej
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Stężenie jonów wodorowych oraz pojemność buforowa śliny stanowią jedne z najważniejszych parametrów determinujących właściwą homeostazę jamy ustnej. Celem zajęć jest ocena wybranych parametrów fizykochemicznych śliny spoczynkowej i stymulowanej w wybranych chorobach jamy ustnej.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
studenci
Limit uczestników: 
5 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
13:00
Czas trwania: 
1 godzina
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr hab. Anna Zalewska, mgr Mateusz Maciejczyk, lek. dent. Urszula Kołodziej
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Mateusz Maciejczyk, tel.: 604998854, e-mail: mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl