Właściwości antyoksydacyjne śliny ludzkiej

  • Posted on: 3 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Stomatologii Zachowawczej
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Stres oksydacyjny – zaburzenie równowagi między powstawaniem a unieszkodliwianiem wolnych rodników tlenowych, odgrywa kluczową rolę w większości procesów patologicznych zachodzących w żywym organizmie. Nadmierna aktywność reaktywnych form tlenu prowadzi również do postępującej dysfunkcji gruczołów ślinowych. Celem zajęć jest ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w ślinie niestymulowanej i stymulowanej.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
studenci
Limit uczestników: 
5 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
1 godzina
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr hab. Anna Zalewska, mgr Mateusz Maciejczyk, lek. dent. Katarzyna Morawska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Mateusz Maciejczyk, tel.: 604998854, e-mail: mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl