Can you tell the difference between British and American English? Wskazówki jak rozróżniać dwie wersje językowe: brytyjski angielski a amerykański angielski.

  • Posted on: 3 March 2017
  • By: UWB11
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Zespół Lektorów Języka Angielskiego
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatu jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy o różnicach w słownictwie, wymowie i gramatyce w brytyjskim i amerykańskim angielskim.
Odbiorca imprezy: 
studenci
młodzież
Limit uczestników: 
20 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
ul. Skłodowskiej 14, sala 610, VI piętro
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
08:00
Czas trwania: 
60 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
mgr Bożena Miśkiewicz
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Bożena Miśkiewicz ,e-mail : b.miskiewicz @uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Zapisy na warsztaty drogą mailową: b.miskiewicz @uwb.edu.pl