Zdrowie Publiczne – jeden kierunek, wiele możliwości

  • Posted on: 2 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego
Opis imprezy: 
Od 13:00 do 15:30. Studenci kierunku Zdrowie Publiczne zaprezentują interdyscyplinarne podejścia do kształtowania zdrowia populacji. Scharakteryzowane zostaną najczęstsze problemy zdrowotne Polaków oraz zaprezentowane programy promocji zdrowia mające na celu ich prewencję. Studenci będą udzielać informacji na temat organizacji, zasad finansowania i prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Polsce i innych krajach UE. W czasie prezentacji studenci przeprowadzą również konkurs dotyczący wiedzy na temat zagadnień dotyczących zdrowia i zdrowego stylu życia.