Błony biologiczne – bariery, które integrują

  • Posted on: 2 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z budową i właściwościami błon biologicznych oraz ich znaczeniem dla prawidłowego funkcjonowania komórki. Warsztaty obejmują wstęp teoretyczny (prezentacja multimedialna) oraz część eksperymentalną (doświadczenie przeprowadzone przez uczniów).
Odbiorca imprezy: 
szkoły gimnazjalne
Limit uczestników: 
15 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Laboratorium Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, budynek Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
11:00
Czas trwania: 
1,5 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
mgr Magdalena Kusaczuk
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Magdalena Kusaczuk, tel.: 85 748 56 90, e-mail: mkusaczuk@wp.pl