Metody hodowli i immunofluorescencyjnej analizy komórek nowotworowych

  • Posted on: 2 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny, Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z techniką hodowli komórek nowotworowych oraz ich immunofluorescencyjną analizą. Warsztaty obejmują część teoretyczną (prezentacja multimedialna) oraz część praktyczną, polegającą na ocenie apoptozy w komórkach nowotworowych.
Odbiorca imprezy: 
szkoły gimnazjalne
Limit uczestników: 
10 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Collegum Primum, piętro II, pracownia 228 ,230, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
1,5 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr Rafał Krętowski
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Rafał Krętowski, tel.: 85 748 56 39, e-mail: r.kretowski@umb.edu.pl