Elektroforeza jako metoda rozdziału białek

  • Posted on: 2 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z elektroforetyczną metodą rozdziału białek. Warsztaty obejmują wstęp teoretyczny (prezentacja multimedialna) oraz część eksperymentalną (doświadczenie przeprowadzone przez uczniów).
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
10 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Laboratorium Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, budynek Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
12:00
Czas trwania: 
1,5 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr hab. Małgorzata Borzym-Kluczyk, dr Anna Stypułkowska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr hab. Małgorzata Borzym-Kluczyk,tel.: 85 7485689, e-mail: gocha@umb.edu.pl , dr Anna Stypułkowska, tel.: 85 7485639, e-mail: stypulko@umb.edu.pl