Skuteczny Lider

  • Posted on: 2 March 2017
  • By: PB2
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Katedra Organizacji i Zarządzania
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatu jest zainspirowanie słuchaczy do rozwijania umiejętności przywódczych. Uczestnicy zapoznają się z cechami skutecznego lidera i roli inteligencji emocjonalnej oraz zidentyfikują własny styl kierowania.
Odbiorca imprezy: 
studenci
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Kleosin, ul. O.S.Tarasiuka 2, sala nr 214 KF (budynek Filadelfia)
Data imprezy: 
23.05.2017
Godzina: 
09:15-11:00
Czas trwania: 
1 h 45 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Joanna Samul
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Joanna Samul, j.samul@pb.edu.pl, Tel. (85) 746 98 74