Punkt laborek

  • Posted on: 2 March 2017
  • By: PB2
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Katedra Zarządzania Produkcją
Rodzaj imprezy: 
zwiedzanie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem imprezy jest zwrócenie uwagi przyszłych studentów na przykładowy rodzaj oferty dydaktycznej oraz przybliżenie tematyki realizowanej w laboratorium (dyskusje).
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
bez określonego limitu
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Kleosin, ul. O. S. Tarasiuka 2, sala 5 KB (Hala Berlin).
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
09:15-11.15
Czas trwania: 
2 godziny
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
dr inż. Olga Orynycz
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Olga Orynycz, o.orynycz@pb.edu.pl, 504794624