Różnorodność przyrody

  • Posted on: 27 February 2017
  • By: UWB2
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Podczas zwiedzanie uczestnicy zapoznają się z przyrodą naszego regionu. Zobaczą eksponaty zwierząt z ciepłych tropikalnych mórz oraz mroźnych rejonów polarnych, a także bogaty zbiór minerałów i skał prezentowanych na stałych wystawach Centrum. Ponadto na wystawie czasowej eksponowana jest oryginalna przyroda Madagaskaru.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1J, sale wystawowe Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
13:00
Czas trwania: 
60 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
mgr Wiesław Mikucki, dr Janusz Kupryjanowicz, mgr Monika Kurzawa
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Wiesław Mikucki, tel.: (85) 738-73-22, e-mail: mikucki@uwb.edu.pl